Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
164
Postavke snimanja
5
Smanjuje izobličenja i poprečna kromatska odstupanja zbog obilježja 
objektiva.
 
Izobličenje
Izobličenje je pojava pri kojoj središte snimke izgleda napuhano 
(izobličenje bačve) ili središte snimke izgleda probušeno (izobličenje 
jastuka). Izobličenje se pojavljuje češće ako upotrebljavate zum objektiv 
ili objektiv s malim zaslonom te ravni zidovi ili horizont na snimci 
izgledaju zakrivljeno. 
• Postupak u 2. koraku također se može obaviti na upravljačkoj ploči. 
• Kada su uključeni i smanjenje trešnje i automatsko poravnanje, uzmite u 
obzir sljedeće točke.
• Pazite da čvrsto držite aparat da se ne promijeni kompozicija snimke dok 
pravite tri snimke. Ako postoji velika razlika u kompoziciji između tri snimke, 
automatsko poravnanje možda nije moguće.
• Snimke napravljene HDR snimanjem osjetljive su na trešnju aparata i 
zamućivanje. Pazite da postavite veću brzinu zatvarača i veću ISO 
osjetljivost. 
• Kada je osjetljivost postavljena na [ISO AUTO], osjetljivost se može lakše 
povećati nego inače. 
• Automatsko poravnanje možda nije moguće kada se upotrebljavaju 
objektivi sa žarišnom duljinom većom od 100 mm ili kada je cijeli subjekt 
prekriven rešetkom ili ima ujednačenu površinu. 
• U opciji Z (Night Scene HDR (Noćna scena HDR)) [HDR Capture] (HDR 
snimanje) je fiksiran na [Auto] (Automatska) i uključena je funkcija 
automatskog poravnanja. 
• Ako je [One Push File Format] (Format datoteke jedinim pritiskom) dodijeljen 
gumbu V/Y, pritiskom na gumb privremeno isključujete HDR snimanje i 
spremate napravljenu snimku u formatu RAW+. 
Ispravak objektiva
Izobličenje jastuka
Izobličenje bačve
K-30_OPM_CRO.book  Page 164  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM