Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
166
Postavke snimanja
5
3
Četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite [Off] (Isključeno) ili 
[On] (Uključeno).
4
Pritisnite gumb 4. 
Aparat se vraća na upravljačku ploču. 
Omogućuje prilagođavanje kompozicije snimke primjenom mehanizma 
smanjenja trešnje. Upotrijebite kada želite prilagoditi kompoziciju, npr. 
kada upotrebljavate stativ. 
1
Odaberite [Composition Adjust.] (Namještanje kompozicije) u 
izborniku [A Rec. Mode 3] (Opcija snimanja) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Composition Adjust.] (Namještanje kompozicije).
• Kada pričvrstite kompatibilni objektiv i postavite format datoteke na [RAW] ili 
[RAW+], podaci o ispravku spremaju se kao parametri RAW datoteke i 
možete odabrati [On] (Uključeno) ili [Off] (Isključeno) kada razvijate RAW 
• Možete postaviti [Distortion Correction] (Ispravak izobličenja) i [Lat-
Chromatic-Ab Adj] (Prilagođavanje poprečnog Kromatskog odstupanja) i u 
[Ispravak objektiva] u izborniku [A Rec. Mode 2] (Opcija snimanja).
Prilagođavanje kompozicije
Distortion Correction
Distortion Correction
On
On
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 166  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM