Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
172
Postavke snimanja
5
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite s (Save 
Cross Processing (Spremi poprečnu obradu)) i pritisnite 
gumb 4.
Aparat će tražiti poprečno obrađene snimke među najnovijim snimkama. 
(Ikona pješčanog sata prikazuje se za vrijeme traženja.) Kada se 
pronađe poprečno obrađena snimka, pojavljuje se ekran za spremanje 
postavki.
Ako nema poprečno obrađenih snimki, pojavljuje se poruka [No cross 
processed image] (Nema poprečno obrađene snimke).
3
Okrećite e-birač (R) da 
odaberete poprečno obrađenu 
snimku.
4
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite broj i pritisnite 
gumb 4.
Postavke odabrane snimke spremaju se u [Favorite 1-3] (Omiljeni) i 
ponovno se prikazuje posljednja prikazana snimka.
Možete primijeniti efekt filtra za vrijeme snimanja.
Možete odabrati sljedeće filtre.
Digitalni filtar
Naziv filtra
Efekt
Parametar
Extract Color 
(Izdvajanje boje)
Za izdvajanje jedne ili 
dvije određene boje i 
izradu ostatka snimke 
u crno-bijeloj boji.
Izdvojena boja 1: crvena/ljubičasta/
plava/tirkizna/zelena/žuta
Izdvojivi raspon boje 1: od 1 do 5
Izdvojena boja 2: isključeno/crvena/
ljubičasta/plava/tirkizna/zelena/žuta
Izdvojivi raspon boje 2: od 1 do 5
Save as Favorite 2
Save as Favorite 2
Save as Favorite 1
Save as Favorite 1
Saves this image's Cross
Saves this image's Cross
Processing settings
Processing settings
  
100-0001
100-0001
Save as Favorite 3
Save as Favorite 3
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 172  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM