Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
173
Postavke snimanja
5
*1 Ne možete odabrati u opciji C.
1
Pritisnite gumb M u opciji pripravnosti.
Pojavljuje se upravljačka ploča. 
Toy Camera 
(Aparat igračka)
Za slike koje izgledaju 
kao da su snimane 
aparatom igračkom.
Stupanj sjenčanja: isključeno/niski/
srednji/visoki (nije raspoloživo u opciji 
C
.)
Zamućenje: nisko/srednje/visoko
Ton: isključeno/crveni/zeleni/žuti
Retro
Za snimke koje 
izgledaju kao stare 
fotografije.
Tonovi (B-A): 7 razina
Kompozitni okvir: nema/tanki/srednji/
debeli 
(Nije raspoloživo u opciji C.)
High Contrast 
(Visoki kontrast)
Za snimanje slika s 
visokim kontrastom.
Intenzitet: od 1 do 5
Shading 
(Sjenčanje) 
Za snimanje sa 
zatamnjenim 
područjima rubova.
Vrsta sjene: 4 vrste
Stupanj sjene: od -3 do +3
Invert Color 
(Preokreni boju)
Preokreće boje na 
snimci.
Isključeno/uključeno
Color (Boja)
Za snimanje s 
odabranim filtrom u 
boji.
Boja: crvena/ljubičasta/plava/tirkizna/
zelena/žuta
Gustoća boje: svijetla/srednja/tamna
• Digitalni filtar nije raspoloživ u sljedećim situacijama.
• Kada je postavljen Z (Night Scene HDR (Noćna scena HDR)) u opciji H.
• Kada je format datoteke postavljen na to [RAW] ili [RAW+]. 
• Kada postavite digitalni filtar, nisu raspoložive sljedeće funkcije.
• Uzastopno snimanje
• Višestruka ekspozicija
• HDR snimanje
• Snimanje u intervalima
• Ovisno o filtru koji primjenjujete, može trajati dulje da spremite snimke.
Naziv filtra
Efekt
Parametar
K-30_OPM_CRO.book  Page 173  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM