Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
174
Postavke snimanja
5
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite [Digital 
Filter] (Digitalni filtar) i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran postavke digitalnog filtra.
U pozadini se prikazuje posljednja snimljena snimka. 
3
Četverosmjernim upravljačem 
(2345) odaberite filtar.
Možete provjeriti odabrani efekt filtra 
pozadinskom slikom.
Prijeđite na 7. korak ako ne trebate 
promijeniti parametre. 
Raspoložive radnje
4
Pritisnite gumb M. 
Pojavljuje se ekran za namještanje parametara. 
5
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite parametar i 
upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da prilagodite 
vrijednost. 
Pritisnite gumb d da vratite vrijednost 
prilagođavanja na zadanu postavku.
6
Pritisnite gumb 4. 
Ponovo se prikazuje ekran koji je bio prikazan u 3. koraku. 
Gumb M
Prikazuje ekran za prilagođavanje parametara.
Gumb m
Sprema pozadinsku snimku (samo kada su raspoloživi 
podaci). 
Gumb V/Y Primjenjuje digitalni pregled da pregleda pozadinsku 
snimku s primijenjenim efektom filtra (samo kada snimate 
s tražilom).
Cancel
Cancel
Parameter Adj.
Parameter Adj.
MENU
INFO
Toy Camera
Toy Camera
OK
OK
OK
Check
Check
Cancel
Cancel
MENU
Shading Level
Shading Level
OK
OK
OK
Check
Check
K-30_OPM_CRO.book  Page 174  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM