Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
176
Postavke snimanja
5
Prilagođavanje funkcija gumba/e-birača
Funkcije se mogu dodijeliti prednjem/stražnjem biraču, gumbu V/Y 
i gumbu =/L. 
Trenutačne funkcije dodijeljene gumbima/
e-biračima mogu se provjeriti prikazom 
vodiča.
Za svaku opciju ekspozicije možete odabrati parametre za uporabu 
prednjih i stražnjih e-birača i gumba |.
1
Odaberite [E-Dial Programming] (Programiranje e-birača) u 
izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [E-Dial Programming 1] (Programiranje e-birača).
2
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite opciju ekspozicije. 
Okrećite stražnji e-birač (S) da 
prikažete ekran [E-Dial Programming 2] 
(Programiranje e-birača).
3
Pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran za odabranu opciju ekspozicije.
Postavljanje rada e-birača
Program
Program
Automatic Exposure
Automatic Exposure
MENU
E-Dial Programming
E-Dial Programming
1
2
K-30_OPM_CRO.book  Page 176  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM