Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
179
Postavke snimanja
5
b
: Promijenite brzinu zatvarača c: Promijenite vrijednost zaslona o: 
Promijenite osjetljivost m: Prilagodite vrijednost EV kompenzacije }e: Vratite 
se na eeLINE (LINIJA): Programirajte liniju eSHIFT (POMAK): 
Programirajte pomak  –: Nije raspoloživo
5
Pritisnite gumb 4.
6
Pritisnite gumb 3.
Ponovno se prikazuje ekran koji je bio prikazan u 2. koraku. 
Ponovite korake 2. do 6. da promijenite postavke drugih opcija 
ekspozicije.
7
Pritisnite dvaput gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika.
L
/a
b
c
(zadana 
postavka)
c
b
e
LINE
(zadana 
postavka)
b
SHIFT
c
SHIFT
p
c
(zadana 
postavka)
c
o
c
c
o
C
Ovisi o [Exposure Setting] (Postavka 
ekspozicije) (str.140) u izborniku 
[C Movie 1] (Film).
Exposure Mode 
(Opcija ekspozicije)
Prednji e-birač 
(R)
Stražnji e-birač 
(S)
Gumb |
K-30_OPM_CRO.book  Page 179  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM