Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
180
Postavke snimanja
5
Možete dodijeliti jednu od sljedećih funkcija gumbu V/Y. 
1
Odaberite [Button Customization] (Prilagođavanje gumba) u 
izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Button Customization] (Prilagođavanje gumba).
Postavljanje rada gumba V/Y
One Push File Format 
(Format datoteke 
jedinim pritiskom)
Privremeno mijenja format datoteke. Istodobno sprema 
snimku u JPEG i RAW formatu, neovisno o postavci 
[Format datoteke]. Možete odabrati želite li da se 
postavka primjenjuje samo na jednu snimku te odabrati 
format datoteke kada pritisnete gumb V/Y (zadana 
Exposure Bracketing 
(Dodatna ekspozicija)
Snima više snimki s različitim postavkama ekspozicije. 
Optički pregled
Dok pritišćete gumb V/Y, možete provjeriti 
dubinsku oštrinu tako da zaustavite zaslon na zadanoj 
vrijednosti. (str.126)
Digital Preview 
(Digitalni pregled)
Prikazuje digitalni pregled. (str.127)
Određuje treba li spremiti ili povećati snimku u pregledu 
i treba li prikazati histogram i upozorenje o svijetlom/
tamnom području.
Composition Adjust. 
(Namještanje 
kompozicije)
Prilagođava kompoziciju. (str.166)
AF Active Area (Aktivno 
područje AF-a)
Uključuje ili isključuje promjenu točke AF-a kada je 
opcija odabira točke fokusa postavljena na [Select] 
K-30_OPM_CRO.book  Page 180  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM