Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
181
Postavke snimanja
5
2
Odaberite 
, i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran za odabir funkcije 
gumba V/Y. 
3
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5) i četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite funkciju te pritisnite 
gumb 4. 
4
Pritisnite triput gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke izbornika.
Kada dodjeljujete [One Push File Format] (Format datoteke jedinim 
pritiskom) gumbu V/Y, navedite postavke funkcije.
1
Odaberite [One Push File Format] (Format datoteke jedinim 
2
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Cancel after 1 
shot] (Otkaži nakon 1 snimke) i upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete O ili P.
Određivanje formata datoteke jednim pritiskom
O
Format za snimanje vraća se na originalni format datoteke kada 
snimite sliku (zadana postavka).
P
Postavka se otkazuje kada se obavi jedna od sljedećih radnji.
• Ponovo ste pritisnuli gumb V/Y.
• Pritisnuli ste gumb Q ili gumb 3.
• Birač opcija je okrenut.
MENU
One Push File Format
One Push File Format
Enable AF1
Enable AF1
Enable AF1
Enable AF1
Button Customization
Button Customization
Cancel
Cancel
MENU
Button Customization
Button Customization
One Push File Format
One Push File Format
Exposure Bracketing
Exposure Bracketing
Optical Preview
Optical Preview
Digital Preview
Digital Preview
Composition Adjust.
Composition Adjust.
AF Active Area
AF Active Area
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 181  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM