Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
183
Postavke snimanja
5
1
Odaberite [Button Customization] (Prilagođavanje gumba) u 
izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Button Customization] (Prilagođavanje gumba). 
2
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite 
 i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5). 
Ikona gumba =/L s C je postavka za snimanje filma.
Pojavljuje se ekran za odabir funkcije za gumb =/L. 
3
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5), upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete 
funkciju i pritisnite gumb 4.
4
Pritisnite triput gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika. 
Cancel
Cancel
MENU
Button Customization
Button Customization
Enable AF1
Enable AF1
Enable AF2
Enable AF2
Cancel AF
Cancel AF
AE Lock
AE Lock
AF is performed when the
AF is performed when the
AF/AE-L button is pressed
AF/AE-L button is pressed
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 183  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM