Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
184
Postavke snimanja
5
Spremanje često upotrebljavanih 
postavki
Možete spremiti trenutačne postavke aparata u opciji A i lako ih učitati. 
Sljedeće se postavke mogu spremiti. 
• Opcija snimanja 
(
e
/
K
/
b
/
c
/
L
/
a
/
p
)
• Color Space (Prostor boje)
• Sensitivity (Osjetljivost)
• AE Metering (AE mjerenje)
• White Balance (Balans bijelog)
• AF.A
• Opcija bljeskalice/Kompenzacija 
ekspozicije bljeskalice
• Točka AF-a
• Lens Correction (Ispravak 
objektiva)
• Drive Mode 
(Opcija uzastopnih snimki)
• D-Range Settings 
(Postavke D-raspona)
• Exposure Bracketing 
(Dodatna ekspozicija)
• High-ISO NR 
(Visoki ISO NR)
• Vrijednost kompenzacije 
ekspozicije
• Slow Shutter Speed NR 
(Mala brzina zatvarača NR)
• Digital Filter (Digitalni filtar)
• Smanjenje trešnje/Ispravak 
horizonta
• Custom Image (Prilagođena snimka)
• HDR Capture (HDR snimanje)
• E-Dial Programming 
(Programiranje e-birača)
• File Format (Format datoteke)
• Button Customization 
(Prilagođavanje gumba)
• JPEG Recorded Pixels 
(JPEG snimljeni pikseli)
• Postavke izbornika 
[A Custom Setting 1-4] 
(Prilagođena postavka)
• JPEG Quality (JPEG kvaliteta)
Ne možete postaviti opciju A kada je opcija birača postavljena na n, 
H ili C. 
K-30_OPM_CRO.book  Page 184  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM