Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
185
Postavke snimanja
5
Možete spremiti postavke kao opciju USER1 ili USER2 i upotrijebiti ih tako 
da postavite birač opcija na B ili C.
1
Odaberite opciju snimanja i zadajte potrebne postavke. 
2
Odaberite [Save USER Mode] (Spremanje opcije USER) u 
izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5). 
Pojavljuje se ekran [Save USER Mode] (Spremanje opcije USER).
3
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5).
4
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite [USER1] 
(KORISNIK) ili [USER2] 
(KORISNIK) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5). 
5
Četverosmjernim upravljačem (2) 
odaberite [Save] (Spremanje) i 
pritisnite gumb 4. 
Postavke se spremaju i ponovno se 
pojavljuje ekran koji je bio prikazan 
u 3. koraku.
Spremanje postavki
MENU
Save USER Mode
Save USER Mode
Save USER Mode
Save USER Mode
Rename USER Mode
Rename USER Mode
Check Saved Settings
Check Saved Settings
Reset USER Mode
Reset USER Mode
MENU
Save USER Mode
Save USER Mode
USER1
USER1
USER2
USER2
Save USER Mode
Save USER Mode
Saves current settings in
Saves current settings in
USER1 custom mode
USER1 custom mode
Cancel
Cancel
Save
Save
OK
OK
OK
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 185  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM