Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
186
Postavke snimanja
5
Možete promijeniti naziv opcije A u koju ste spremili postavke. 
1
Odaberite [Rename USER Mode] (Preimenuj opciju USER) 
u 3. koraku u izborniku «Spremanje postavki» i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Rename USER Mode] (Preimenuj opciju USER).
2
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [USER1] 
(KORISNIK) ili [USER2] (KORISNIK) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5).
Pojavljuje se ekran za unos teksta. 
3
Unesite tekst. 
Možete unijeti do 
18 jednobajtnih 
alfanumeričkih 
znakova i simbola. 
Raspoložive radnje
Uređivanje naziva postavke
Četverosmjerni 
upravljač (2345)
Pomiče pokazivač za odabir teksta. 
Stražnji e-birač (S) Pomiče pokazivač za unos teksta. 
Gumb m
Prebacuje se između velikih i malih slova. 
Gumb 4
Unosi znak odabran pokazivačem za odabir teksta 
u položaj pokazivača za unos teksta. 
Gumb U/i
Briše znak u položaju pokazivača za unos teksta.
Cancel
Cancel
MENU
Enter
Enter
OK
Finish
Finish
Delete One Character
Delete One Character
Rename USER Mode
Rename USER Mode
Pokazivač za 
odabir teksta 
Pokazivač za 
unos teksta 
K-30_OPM_CRO.book  Page 186  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM