Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
187
Postavke snimanja
5
4
Kada unesete tekst, pomaknite pokazivač za odabir teksta na 
[Finish] (Kraj) i pritisnite gumb 4. 
Naziv se mijenja i aparat se vraća na ekran [Rename USER Mode].
1
Odaberite [Check Saved Settings] (Provjera spremljenih 
upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Check Saved Settings] (Provjera spremljenih 
postavki).
2
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [USER1] 
(KORISNIK) ili [USER2] (KORISNIK) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5).
Prikazuju se trenutačne postavke 
spremljene kao opcija A.
Četverosmjernim upravljačem (23) 
prijeđite na druge stranice.
3
Pritisnite gumb 4. 
Aparat se vraća na ekran [Save USER Mode] (Spremanje opcije USER).
Provjera spremljenih USER postavki
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
±1EV
±1EV
± 0
± 0
±2.0
±2.0
200-800
200-800
0.0
0.0
0.0
0.0
G1
G1 A1
A1
MENU
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 187  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM