Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
188
Postavke snimanja
5
Možete jednostavno učitati spremljene postavke.
1
Namjestite birač opcija na B ili C. 
Vodič opcija A pojavljuje se na 
30 sekundi i spremljene se postavke 
učitavaju. 
Četverosmjernim upravljačem (23) 
provjerite spremljene postavke.
2
Promijenite postavke prema potrebi.
Opcija snimanja može se promijeniti 
u [Exposure Mode] (Opcija ekspozicije) 
u izborniku [A Rec. Mode 1] (Opcija 
snimanja). 
Ovaj se ekran pojavljuje samo kada je 
birač opcija postavljen na B ili C.
3
Snimite sliku. 
Vraća postavke spremljene kao opciju A na zadane postavke. 
1
Odaberite Reset USER Mode (Resetiranje opcije USER) 
u 3. koraku na str.185 i pritisnite četverosmjerni upravljač (5). 
Pojavljuje se ekran Reset USER Mode (Resetiranje opcije USER).
Uporaba spremljenih USER postavki
Postavke promijenjene u 2. koraku ne spremaju se kao postavke opcije A. 
Kada isključite aparat, aparat se vraća na početno spremljene postavke. 
Da promijenite postavke, ponovno spremite postavke opcije A. 
Vraćanje na zadane postavke
Custom Image
Custom Image
Digital Filter
Digital Filter
Image Capture Settings
Image Capture Settings
AE Metering
AE Metering
1
2 3 4
HDR Capture
HDR Capture
Exposure Mode
Exposure Mode
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 188  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM