Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
189
Postavke snimanja
5
2
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [USER1] 
(KORISNIK) ili [USER2] (KORISNIK) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5). 
3
Četverosmjernim upravljačem (2) 
odaberite [Reset] (Resetiranje) 
i pritisnite gumb 4. 
Postavke opcije A vraćaju se na 
zadane vrijednosti i ponovno se pojavljuje 
ekran koji je bio prikazan prije odabira 
stavke izbornika.
Reset USER Mode
Reset USER Mode
Resets USER1 custom mode
Resets USER1 custom mode
to default settings and name
to default settings and name
  
Cancel
Cancel
Reset
Reset
OK
OK
OK
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 189  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM