Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
6
Funkcije pregleda 
i uređivanje snimki
Ovo poglavlje opisuje kako upotrijebiti različite funkcije 
pregleda i kako uređivati napravljene snimke.
K-30_OPM_CRO.book  Page 191  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM