Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
193
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
*1 Ovo ne možete učiniti kada se prikazuje film.
*2 Ovo ne možete učiniti kada se prikazuje RAW snimka.
*3 To možete učiniti samo kada se prikazuje film.
Opcija
Funkcija
Stranica
s Image Rotation 
(Okretanje snimke) 
Mijenja informacije o okretanju snimke. str.202
D Digital Filter (Digitalni 
filtar) 
Mijenja snimku različitim efektima filtra 
koji npr. mijenjaju ton boje snimke 
i stvaraju meki ili tanki izgled.
n Resize (Promjena 
veličine)
Mijenja broj snimljenih piksela ili veličinu 
snimke i sprema snimku kao novu 
datoteku.
o
Cropping (Obrezivanje) 
Izrezuje samo dio slike koji želite 
i sprema ga kao novu snimku.
p
Index (Indeks) 
Spaja nekoliko snimki zajedno i kreira 
novu snimku iz njih.
Z
Protect (Zaštita)
Štiti snimke od slučajnog brisanja.
u
Slideshow (Projekcija) Možete prikazati snimke jednu za 
drugom.
K Save as Manual WB 
(Spremanje kao WB) 
Možete kopirati postavke balansa bijelog 
snimljene slike i pohraniti je kao ručni 
balans bijelog.
s
Save Cross Processing 
(Spremi poprečnu 
obradu)
Sprema postavke snimke snimljene u 
opciji poprečne obrade prilagođene 
snimke u omiljene snimke.
h RAW Development 
(RAW razvijanje) 
Pretvara RAW snimku u JPEG format i 
sprema je kao novu datoteku.
[ Movie Edit (Obrada 
filma) 
Dijeli film i briše neželjene segmente.
r
Određuje broj ispisa i treba li ispisati 
datum na snimkama spremljenim na SD 
memorijsku karticu. 
K-30_OPM_CRO.book  Page 193  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM