Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
194
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Sljedeće su stavke raspoložive u izborniku [Q Playback] (Pregled).
Pritisnite gumb 3 u opciji pregleda da prikažete izbornik [Q 
Playback 1] (Pregled).
Stavke izbornika pregleda
Izbornik
Opcija
Funkcija
Stranica
Q
1
Slideshow 
(Projekcija)
Pregledava snimke jednu za drugom. 
Možete zadati kako želite prikazati 
snimke u projekciji.
Quick Zoom (Brzi 
zum)
Određuje početno povećanje kada 
povećavate snimke.
Bright/Dark Area 
(Svijetla/tamna 
područja)
Određuje treba li prikazati upozorenje o 
svijetlom/tamnom području za vrijeme 
pregleda.
Auto Image 
Rotation 
(Automatsko 
okretanje snimki)
Određuje treba li okrenuti snimke kada 
pregledavate snimke snimljene 
aparatom koji se drži okomito ili snimke 
za koje je informacija o okretanju 
promijenjena u okomiti položaj. 
Delete All Images 
(Brisanje svih 
snimki)
Briše sve spremljene snimke 
istodobno.
K-30_OPM_CRO.book  Page 194  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM