Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
195
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Određivanje metode prikaza pregleda
Možete odrediti početno povećanje kada povećavate snimke (str.196)
želite li prikazati upozorenje o svijetlom/tamnom području i želite li 
automatski okrenuti snimke snimljene aparatom koji se drži okomito 
u prikazu pojedinačnih snimki.
1
Odaberite [Quick Zoom] (Brzi zum) u izborniku [Q Playback 1] 
(Pregled) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
2
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete 
povećanje i pritisnite gumb 4.
Odaberite između [×16], [×8], [×4], [×2] ili 
[Off] (Isključeno) (zadana postavka).
3
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete 
[Bright/Dark Area] (Svijetla/tamna područja) ili [Auto Image 
Rotation] (Automatsko okretanje snimki) i četverosmjernim 
upravljačem (45) odaberite O (uključeno) ili P.
4
Pritisnite gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika. 
Bright/Dark Area 
(Svijetla/tamna 
područja)
Svijetli (previše eksponirani) dijelovi trepte crveno, 
a tamni (premalo eksponirani) dijelovi trepte žuto. 
Auto Image Rotation 
(Automatsko 
okretanje snimki)
Za vrijeme pregleda snimka se automatski okreće 
na temelju podatka o okretanju kada je [19. Save 
Rotation Info] (Spremanje informacija o okretanju) 
u izborniku [A Custom Setting 3] (Prilagođena 
postavka) postavljen na [On] (Uključeno).
Upozorenje o svijetlom/tamnom području ne prikazuje se u detaljnom prikazu 
informacija i prikazu RGB histograma. (str.30)
Slideshow
Slideshow
Quick Zoom
Quick Zoom
Bright/Dark Area
Bright/Dark Area
Auto Image Rotation
Auto Image Rotation
Delete All Images
Delete All Images
MENU
1
Cancel
Cancel
Off
Off
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 195  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM