Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
196
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Odabir funkcija pregleda
Možete prikazati snimke na popisu ili pregledavati slijedno spremljene 
snimke.
Snimke se mogu povećati do 16 puta u opciji pregleda.
1
Odaberite snimku na prikazu pojedinačnih snimki. 
2
Okrenite e-birač (S) udesno 
(prema y). 
Snimka se povećava svakim klikom 
(od 1,2 do 16 puta).
Raspoložive radnje
Povećanje snimki
Stražnji e-birač (S) 
udesno (y)
Povećava snimku (do 16 puta).
Stražnji e-birač (S) 
ulijevo (f)
Smanjuje snimku (do 1 puta).
Četverosmjerni upravljač 
(2345)
Pomiče povećano područje.
Prednji e-birač (R)
Sprema povećanje i položaj povećanog prikaza 
i prikazuje prethodnu/sljedeću snimku.
Gumb d
Vraća položaj područja povećanog prikaza u 
središte (kada se područje povećanog prikaza 
pomakne u stranu).
Gumb M
Prebacuje između [Standard Information 
Display] (Prikaz standardnih informacija) i 
[No Information Display] (Nema prikaza 
informacija). 
Gumb 4
Vraća se na prikaz pojedinačnih snimki.
x4
x4
100-0001
100-0001
K-30_OPM_CRO.book  Page 196  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM