Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
197
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
1
Okrenite e-birač (S) ulijevo (prema f) u prikazu 
pojedinačnih snimki. 
Pojavljuje se ekran za prikaz devet 
minijatura (zadana postavka). 
2
Ponovno okrenite stražnji e-birač (S) ulijevo (prema f) 
da se prebacite na prikaz mapa.
Snimke su grupirane i prikazane po 
mapama u koje su spremljene.
• Standardna postavka za prvi klik je 1,2 puta. Ovo možete promijeniti u [Quick 
Zoom] (Brzi zum) u izborniku [Q Playback 1] (Pregled). (str.195)
• Početni puni prikaz okomitih snimki je prikazan s povećanjem od 0,75 puta 
vodoravne snimke, pa stoga povećanje prvim klikom počinje od 1,0 puta.
Prikaz više snimki
100-0010
100-0010
100_0202
100_0202
50
50
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
K-30_OPM_CRO.book  Page 197  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM