Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Zahvaljujemo na kupnji ovog digitalnog aparata PENTAX A. Molimo da pročitate ove 
upute prije uporabe aparata da biste iskoristili sve njegove mogućnosti i funkcije. Sačuvajte 
ove upute jer su vrijedno sredstvo za bolje razumijevanje svih mogućnosti vašeg aparata.
Objektivi koje možete upotrijebiti
U pravilu su objektivi koje možete upotrijebiti s ovim aparatom objektivi DA, DA L, D FA 
i F A J te objektivi koji imaju otvor prstena zaslona s. Da biste upotrijebili druge objektive 
ili drugi pribor, pogledajte str.58 i str.284.
U vezi s autorskim pravima
Sve snimke snimljene A koje se upotrebljavaju za bilo što drugo osim osobnog 
uživanja ne mogu se upotrebljavati bez dozvole u skladu sa zakonom o autorskim pravima. 
Molimo da budete pažljivi jer u nekim slučajevima postoje ograničenja čak i za snimke 
snimljene za osobno uživanje za vrijeme predstava, demonstracija ili artikala u izlogu. 
Snimke snimljene s namjerom da ih im zaštitite autorska prava također se ne smiju 
upotrebljavati izvan opsega uporabe određenog u zakonu o autorskim pravim te stoga 
morate biti pažljivi.
U vezi sa zaštitnim znakovima
Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znaci Microsoft Corporation u Sjedinjenim 
Američkim Državama i drugim zemljama. Windows Vista registrirani je zaštitni znak ili zaštitni 
znak Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Macintosh, Mac OS i QuickTime zaštitni su znaci društva Apple Inc. registriranog u SAD-u
i drugim zemljama.
Logotip SDXC zaštitni je znak društva SD-3C, LLC.
Ovaj proizvod upotrebljava DNG tehnologiju s licencom društva Adobe Systems 
Incorporated.
Logotip DNG registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak društva Adobe Systems Incorporated 
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Sve su druge marke ili svi drugi nazivi proizvoda zaštitni znak ili zaštitni znakovi 
odgovarajućih društava. Međutim, znaci TM ili ® ne upotrebljavaju se u svim slučajevima 
u ovom priručniku.
Ovaj proizvod podržava PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching III omogućio 
je digitalnim aparatima za nepokretne slike, pisačima i fotografima koji rade s pomoćnim 
softverom da naprave snimke što bliže svojim namjerama. Neke funkcije nisu na 
raspolaganju na pisačima koji nisu kompatibilni s tehnologijom PRINT Image Matching III.
Autorska prava 2001. ima Seiko Epson Corporation. Sva su prava pridržana. PRINT Image 
Matching zaštitni je znak društva Seiko Epson Corporation. Logotip PRINT Image Matching 
zaštitni je znak društva Seiko Epson Corporation.
Ovaj je proizvod licenciran u skladu s Licencijom za portfelj patenata AVC-a za osobnu 
uporabu potrošača ili drugu uporabu u kojoj ne prima honorar kako bi (i) kodirao video u 
skladu sa standardom AVC («AVC video») i/ili (ii) dekodirao AVC video koji je kodirao 
potrošač uključen u osobnu aktivnost i/ili koji je dobio od pružatelja videa licenciranog da 
osigurava video AVC. Licencija se ne daje i nije namijenjena za drugu uporabu. Dodatne 
informacije možete dobiti od proizvođača MPEG LA, L.L.C.
Pogledajte http://www.mpegla.com.
K-30_OPM_CRO.book  Page 0  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM