Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
199
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Filmski prikaz kalendara
Snimke se grupiraju i prikazuju 
prema datumu snimanja. 
Raspoložive radnje
3
Pritisnite gumb 4. 
Potvrđuje se odabrani format prikaza.
Sljedeći puta kada okrenete e-birač (S) ulijevo (prema f) na prikazu 
pojedinačnih snimki, prikazuje se ekran koji je ovdje odabran.
Možete u projekciji uzastopno pregledati sve snimke spremljene na SD 
memorijskoj kartici.
Zadaje kako će snimke biti prikazane za vrijeme projekcije. 
Četverosmjerni upravljač 
(23)
Odabire datum snimanja.
Četverosmjerni upravljač 
(45)
Odabire snimku snimljenu na odabrani datum 
snimanja.
Stražnji e-birač (S) 
udesno (y)
Prikazuje odabranu snimku u prikazu 
pojedinačnih snimki. 
Okrenite ulijevo (f) da se vratite na filmski 
prikaz kalendara.
Uzastopni pregled snimki
Postavljanje prikaza projekcije
7
7
2/5
2/5
2012.6
2012.6
2012.7
2012.7
THU
THU
16
16
SAT
SAT
25
25
MON
MON
29
29
FRI
FRI
8
8
SUN
SUN
12
12
THU
THU
17
17
TUE
TUE
107-0002
107-0002
Minijatura
Broj snimaka snimljenih na taj datum
Datum snimanja
K-30_OPM_CRO.book  Page 199  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM