Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
200
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
1
Odaberite [Slideshow] (Projekcija) u izborniku [Q Playback 1] 
(Pregled) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran za postavke projekcije.
2
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete 
stavku koju želite promijeniti.
Ove se postavke mogu promijeniti.
3
Pritisnite četverosmjerni upravljač (5), upotrijebite 
četverosmjerni upravljač (23) da promijenite postavku i 
pritisnite gumb 4.
Opcija
Opis
Setting (Postavka)
Display 
Duration 
(Trajanje 
prikaza)
Odaberite trajanje 
prikaza snimki.
3sec. (3sek.) (standardna postavka)/
5sec. (5sek.)/10sec. (10sek.)/
30sec. (30sek.)
Screen Effect 
(Efekti ekrana)
Odaberite efekt 
prijelaza za prikaz 
sljedeće snimke.
OFF (ISKLJUČENO) (zadana 
postavka)/blijeđenje/brisanje/pruge
Repeat 
Playback 
(Ponavljanje 
pregleda)
Odaberite počinje li 
projekcija od 
početka ili nakon 
zadnje prikazane 
snimke.
P
 (zadana postavka)/O
MENU
OK
OK
OK
Display Duration
Display Duration
3sec.
3sec.
Slideshow starts
Slideshow starts
ġġ
Start
Start
Screen Effect
Screen Effect
Repeat Playback
Repeat Playback
K-30_OPM_CRO.book  Page 200  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM