Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
204
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Brisanje više snimki
Možete istodobno obrisati više snimki. Uzmite u obzir da ne možete 
povratiti obrisane snimke.
Možete istodobno obrisati više snimki.
1
Okrenite e-birač (S) ulijevo (prema f) u prikazu 
pojedinačnih snimki. 
Pojavljuje se ekran za prikaz devet minijatura (zadana postavka).
2
Pritisnite gumb U/i.
Prikazuje se ekran za odabir snimki koje želite obrisati.
3
Odaberite snimke koje želite 
obrisati.
Raspoložive radnje
Brisanje odabranih snimki
• Zaštićene snimke ne mogu se odabrati.
• Možete odabrati do 100 snimki istodobno.
Četverosmjerni 
upravljač (2345)
Pomiče okvir za odabir. 
Gumb 4
Potvrđuje/otkazuje odabir snimke.
Stražnji e-birač (S)
Prikazuje odabranu snimku u prikazu 
pojedinačnih snimki kada se okrene udesno; 
vraća prikaz minijatura kada se okrene ulijevo.
Okrenite prednji e-birač (R) da namjestite 
prikažete prethodnu ili sljedeću snimku.
Delete
Delete
MENU
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 204  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM