Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
205
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
4
Pritisnite gumb U/i. 
Pojavljuje se ekran za potvrdu brisanja.
5
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Select & 
Delete] (Odabir i brisanje) i pritisnite gumb 4.
Odabrane se snimke brišu.
1
Okrenite stražnji e-birač (S) dva klika ulijevo (prema f) na 
prikazu pojedinačnih snimki.
Pojavljuje se ekran za prikaz mape.
2
Pritisnite gumb U/i.
Pojavljuje se ekran za potvrdu brisanja.
3
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Delete] 
(Brisanje) i pritisnite gumb 4.
Brišu se odabrana mapa i sve snimke u njoj.
Pojavljuje se ekran potvrde kada su to zaštićene snimke. Upotrijebite 
četverosmjerni upravljač (23) da odaberete [Delete all] (Obriši sve) ili 
[Leave all] (Ostavi sve) i pritisnite gumb 4. [Delete all] (Obriši sve) 
briše sve snimke uključujući i zaštićene snimke, a [Leave all] (Ostavi sve) 
briše samo nezaštićene snimke.
Brisanje mape
K-30_OPM_CRO.book  Page 205  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM