Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
206
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Možete istodobno obrisati sve snimke spremljene na SD memorijskoj kartici.
1
Odaberite [Delete All Images] (Brisanje svih snimki) u 
izborniku [Q Playback 1] (Pregled) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5).
Prikazuje se ekran potvrde brisanja svih snimki.
2
Četverosmjernim upravljačem (2) odaberite [Delete All 
Images] (Brisanje svih snimki) i pritisnite gumb 4.
Sve se snimke brišu.
Ekran potvrde pojavljuje se ako su snimke zaštićene. Četverosmjernim 
upravljačem (23) odaberite [Delete all] (Obriši sve) ili [Leave all] 
(Ostavi sve) i pritisnite gumb 4.
[Delete all] (Obriši sve) briše sve snimke uključujući i zaštićene snimke, 
a [Leave all] (Ostavi sve) briše samo nezaštićene snimke.
Brisanje svih snimki
K-30_OPM_CRO.book  Page 206  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM