Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
209
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
4
Pritisnite gumb 4. 
Pojavljuje se ekran za potvrdu odabira.
5
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Save as] 
(Spremi kao) i pritisnite gumb 4. 
Obrezana snimka sprema se kao nova snimka.
Možete uređivati snimljene slike primjenom digitalnih filtera.
Ovi filtri su na raspolaganju.
Obrada snimki digitalnim filtrima
Naziv filtra
Efekt
Parametar
Monochrome 
(Jednobojno)
Kreira jednobojnu snimku.
Efekt filtra: OFF (ISKLJUČENO)/
crveni/zeleni/plavi/infracrveni 
filtar
Tonovi (B-A): 7 razina
Extract Color 
(Izdvajanje 
boje)
Izdvaja jednu ili dvije 
određene boje i pretvara 
ostatak snimke u crno-
bijelu boju.
Izdvojena boja 1: crvena/
ljubičasta/plava/tirkizna/zelena/
žuta
Izdvojivi raspon boje 1: od 1 do 5
Izdvojena boja 2: OFF 
(ISKLJUČENO)/crvena/
ljubičasta/plava/tirkizna/zelena/
žuta
Izdvojivi raspon boje 2: od 1 do 5
Toy Camera 
(Aparat igračka)
Kreira snimku koja izgleda 
kao da je snimljena dječjim 
aparatom.
Stupanj sjene: OFF 
(ISKLJUČENO)/niski/srednji/
visoki
Zamućenje: nisko/srednje/visoko
Ton: isključeno/crveni/zeleni/žuti
Retro
Kreira snimku koja izgleda 
kao stara fotografija.
Tonovi (B-A): 7 razina
Kompozitni okvir: nema/tanki/
srednji/debeli
K-30_OPM_CRO.book  Page 209  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM