Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
212
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
1
Odaberite snimku na koju želite primijeniti digitalni filtar 
na prikazu pojedinačnih snimki i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (3).
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite D (Digital 
Filter (Digitalni filtar)) i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za odabir filtra. 
3
Četverosmjernim upravljačem 
(2345) odaberite filtar.
Možete provjeriti odabrani efekt filtra 
pozadinskom slikom.
Možete odabrati različite snimke tako da 
okrećete e-birač (R). 
Prijeđite na 7. korak ako ne trebate 
promijeniti parametre. 
4
Pritisnite gumb M.
Pojavljuje se ekran za namještanje parametara.
5
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete 
parametar i četverosmjernim 
upravljačem (45) namjestite 
vrijednost. 
6
Pritisnite gumb 4.
Ponovo se prikazuje ekran koji je bio prikazan u 3. koraku.
7
Pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za potvrdu odabira. 
OK
OK
OK
Stop
Stop
MENU
INFO
Parameter Adj.
Parameter Adj.
Monochrome
Monochrome
MENU
100-0001
100-0001
Cancel
Cancel
MENU
Red
Red
OK
OK
OK
100-0001
100-0001
K-30_OPM_CRO.book  Page 212  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM