Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
216
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
6
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Backgrnd.] 
(Pozadina) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
7
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite pozadinsku 
boju i pritisnite gumb 4.
Možete odabrati bijelu ili crnu pozadinu.
8
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Selection] 
(Odabir) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
9
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite vrstu odabira 
snimki i pritisnite gumb 4.
10
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Create an 
indeks image] (Kreiranje indeksa) i pritisnite gumb 4.
Napravili ste indeks i pojavljuje se ekran potvrde.
u
Auto 
(Automatsko)
Automatski odabire snimke među svim spremljenim 
snimkama.
w Manual 
(Ručno)
Omogućuje odabir snimki koje želite uključiti u 
indeks. Ako odaberete w, pojavljuje se [Select 
image(s)] (Odabir snimki) i vodi vas do ekrana za 
odabir snimki.
x
Folder Name 
(Naziv mape)
Automatski odabire snimke iz odabrane mape. Ako 
odaberete x, pojavljuje se [Select a folder] 
(Odabir mape) i vodi vas do ekrana za odabir mapa.
K-30_OPM_CRO.book  Page 216  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM