Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
217
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
11
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Save] 
(Spremanje) ili [Reshuffle] (Miješanje) i pritisnite gumb 4.
Kada spremite indeks, aparat se vraća u opciju pregleda i prikazuje se 
snimka iz indeksa.
Save 
(Spremi)
Indeks se sprema kao datoteka P, (3072×2048) i C.
Reshuffle 
(Miješanje)
Ponovno odabire snimke koje trebaju biti uključene u indeks 
i prikazuje novi indeks. Međutim, ako odaberete o za 
[Layout] (Raspored), ova se stavka ne prikazuje.
Obrada može trajati dulje kada izrađujete indeks.
K-30_OPM_CRO.book  Page 217  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM