Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
220
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
5
Četverosmjernim upravljačem (45) promijenite vrijednost.
Za postavke snimanja i ispravak objektiva pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5) i upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete 
postavku.
za prilagođenu snimku i balans bijelog pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5) da prikažete ekran s postavkama.
6
Pritisnite gumb 4. 
Pojavljuje se ekran za potvrdu odabira. 
7
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Save as] 
(Spremi kao) i pritisnite gumb 4. 
RAW snimka razvija se i sprema kao nova JPEG snimka. 
8
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Continue] 
(Nastaviti) ili [Exit] (Izlaz) i pritisnite gumb 4.
Odaberite [Continue] (Nastaviti) da uredite druge snimke. Ponovno se 
pojavljuje ekran prikazan u 4. koraku.
Istim postavkama možete razviti više RAW snimki.
1
Odaberite [Developing multiple images] (Razvijanje 
Snimke se prikazuju u [4 Thumbnail Display] (Prikaz minijature), 
[9 Thumbnail Display] (Prikaz minijature), [16 Thumbnail Display] (Prikaz 
minijature) ili [36 Thumbnail Display] (Prikaz minijature) (format prikaza 
određen je neposredno prije).
Razvijanje više RAW snimki
K-30_OPM_CRO.book  Page 220  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM