Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
221
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
2
Odaberite RAW snimke koje želite razviti.
Raspoložive radnje
3
Pritisnite gumb M. 
Pojavljuje se ekran za potvrdu.
4
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite [Develop images 
as shot] (Razvijanje snimki kao što 
su snimljene) ili [Develop images 
with modified settings] (Razvijanje 
snimki s izmijenjenim postavkama) i 
pritisnite gumb 4.
Da promijenite parametre, odaberite 
[Develop images with modified settings] 
(Razvijanje snimki s izmijenjenim postavkama).
Četverosmjerni upravljač 
(2345)
Pomiče okvir za odabir. 
Gumb 4
Potvrđuje/otkazuje odabir snimke. 
Stražnji e-birač (S)
Prikazuje odabranu snimku u prikazu 
pojedinačnih snimki.
Okrenite prednji e-birač (R) da namjestite 
prikažete prethodnu ili sljedeću snimku. 
MENU
OK
OK
Develop images as shot
Develop images as shot
Develop images with
Develop images with
modified settings
modified settings
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 221  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM