Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
224
Fu
nkcij
e pre
gl
ed
a i ure
điv
an
je sn
imki
6
Kada postavite dom u vrijeme početne postavke (str.62), format izlaza za 
video postavlja se u skladu s regijom. Ovisno o zemlji ili regiji, snimke 
možda nećete moći pregledati u zadanom formatu izlaza za video. Ako se 
to dogodi, promijenite postavku.
1
Odaberite [Interface Options] (Opcije sučelja) u izborniku 
[R Set-up 2] (Konfiguriranje) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5). 
Pojavljuje se ekran [Interface Options] (Opcije sučelja). 
2
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Video Out] 
(Video izlaz) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
3
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete 
[NTSC] ili [PAL] i pritisnite gumb 4.
4
Pritisnite dvaput gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika.
• Ne možete namještati glasnoću na aparatu dok je on spojen na AV uređaj. 
Namjestite glasnoću na AV uređaju.
• Filmovi se pregledavaju s monoauralnim zvukom.
• Snimke se snimaju s normalnom razlučivošću neovisno o razlučivosti koju 
podržava AV uređaj. Da prikažete HD video, prenesite i pregledavajte na 
računalu.
Određivanje formata izlaza za video
Format izlaza za video razlikuje se ovisno o regiji. Kad zadate [Time Setting] 
(Postavka vremena) u postavci svjetskog vremena (str.229) na X (Destination 
(Odredište)), postavke izlaza za video mijenjaju se u format izlaza za video za 
taj grad. Pogledajte «Popis gradova svjetskog vremena» (str.231) za gradove 
koje možete odabrati kao dom ili odredište.
K-30_OPM_CRO.book  Page 224  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM