Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
226
Promjena dodatnih post
avki
7
Rukovanje izbornikom za konfiguriranje
Izbornik [R Set-up] (Konfiguriranje) nudi opće postavke povezane s 
aparatom.
Sljedeće su točke raspoložive u izbornicima [R Set-up 1-3] 
(Konfiguriranje).
Pritisnite gumb 3 u opciji snimanja/pregleda i četverosmjernim 
upravljačem (45) ili stražnjim e-biračem (S) prikažite izbornike 
[R Set-up 1-3] (Konfiguriranje).
Za detaljne upute za rad s izbornicima pogledajte «Uporaba izbornika» (str.42). 
Točke izbornika za konfiguriranje
Izbornik
Opcija
Funkcija
Stranica
R
1
Language/u
Mijenja jezik na kojem su prikazani 
izbornici i poruke.
Date Adjustment 
(Namještanje datuma) Odaberite format datuma i sata.
World Time (Svjetsko 
vrijeme)
Postavlja prikaz lokalnog datuma 
i vremena u određenom gradu tako 
da se mogu prikazati na monitoru 
zajedno s trenutačnom lokacijom.
Text Size (Veličina 
teksta)
Postavlja veličinu teksta postavke 
odabrane na odgovarajućim 
ekranima izbornika.
Sound Effects (Zvučni 
efekti)
Mijenja radni zvuk pri uključivanju/
isključivanju i glasnoću.
LCD Display (LCD 
ekran)
Postavlja prikaz vodiča i boju 
prikaza na ekranu.
LCD Display Settings 
(Postavke LCD 
ekrana)
Prilagođava svjetlinu i boju 
monitora.
K-30_OPM_CRO.book  Page 226  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM