Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
227
Promjena dodatnih post
avki
7
R
2
Flicker Reduction 
(Smanjenje 
treperenja)
Smanjuje treperenje ekrana tako 
što postavlja frekvenciju snage na 
onu koja se upotrebljava u regiji.
Int
erf
ac
Options 
(Opcije
 suče
lja) Video Out 
(Video izlaz)
Zadaje izlazni format kada spajate 
na AV uređaj s terminalom ulaza za 
video.
USB 
Connection 
(USB veza)
Zadaje opciju USB veze kada 
spajate na računalo.
Folder Name (Naziv 
mape)
Zadaje sustav određivanja naziva 
mapa za spremanje snimki.
Create New Folder 
(Kreiraj novu mapu)
Stvara novu mapu na SD 
memorijskoj kartici.
Copyright Information 
(Podaci o autorskim 
pravima)
Zadaje podatke o fotografu i 
autorskom pravu integrirane u Exif. str.246
Auto Power Off 
(Automatsko 
isključivanje)
Zadaje vrijeme nakon kojeg se 
aparat automatski isključuje.
Reset (Resetiranje)
Poništava sve postavke.
R
3
AA Battery Type (Vrsta 
baterije AA)
Odabire vrstu baterija AA koja se 
upotrebljava za držač baterija 
(dodatna oprema).
Pixel Mapping 
(Mapiranje piksela)
Mapira i ispravlja neispravne 
piksele na CMOS senzoru.
Dust Removal 
(Uklanjanje prašine)
Čisti CMOS senzor tako što ga 
trese.
Sensor Cleaning 
(Čišćenje senzora)
Zaključava ogledalo u položaju 
gore za čišćenje CMOS senzora 
puhalom.
Format
Formatira SD memorijsku karticu.
Firmware Info/Options 
(Informacije o 
firmveru/opcije)
Prikazuje verziju firmvera aparata. str.241
Izbornik
Opcija
Funkcija
Stranica
K-30_OPM_CRO.book  Page 227  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM