Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
Prije uporabe aparata
1
21
1
Gumb m (EV Compensation 
(EV kompenzacija))
Pritisnite da zadate vrijednost EV 
kompenzacije. (str.102)
Okrenite stražnji e-birač (S) dok 
pritišćete gumb m da promijenite 
postavku.
2
Gumb d (Green (Zeleno))
Pritisnite da poništite vrijednosti 
koje se namještaju.
3
Gumb okidača
Pritisnite za snimanje slika. (str.70)
4
Glavna sklopka
Pomaknite da uključite i isključite 
aparat. (str.61)
5
Prednji e-birač (R)
Mijenja zadanu vrijednost. 
Možete promijeniti izbornik kada se 
prikaže ekran izbornika. (str.43)
6
Gumb za otključavanje 
objektiva
Pritisnite da uklonite objektiv. 
7
Izbornik opcija
Mijenja opciju snimanja. (str.90)
8
Gumb E (iskakanje 
bljeskalice)
Pritisnite da iskoči ugrađena 
bljeskalica. (str.75)
9
Gumb V/Y
Možete dodijeliti funkciju ovome 
gumbu. (str.180)
0
Sklopka opcije fokusa
Mijenja opciju fokusa. (str.112)
a
Gumb U/i (Live View 
(Pregled uživo))
Prikazuje snimku u pregledu uživo. 
Briše snimku za vrijeme trenutnog 
pregleda. (str.70)
b
Gumb M
Prikazuje upravljačku ploču. (str.28) 
Ponovno pritisnite da promijenite 
vrstu prikazane informacije u opciji 
pripravnosti. (str.29)
c
Stražnji e-birač (S)
Zadaje vrijednost brzine zatvarača, 
zaslona i EV kompenzacije. 
Možete promijeniti postavke kada 
se prikaže upravljačka ploča. 
Možete promijeniti izbornik kada se 
prikaže ekran izbornika. (str.43)
d
Gumb =/L
Možete odabrati da funkcija ovoga 
gumba bude fokusiranje na cilj ili 
zaključavanje vrijednosti 
ekspozicije. (str.106, str.182)
e
Gumb Q (Playback 
(Pregled))
Mijenja u opciju pregleda. (str.76)
f
Gumb 4
Kada se prikaže upravljačka ploča 
ili ekran izbornika, pritisnite ovaj 
gumb da potvrdite odabranu stavku.
Kada su i [AF Active Area] (Aktivno 
područje AF-a) i [Contrast AF] 
(Kontrast AF-a) postavljeni na 
[Select] (Odabir), pritisnite ovaj 
gumb da uključite ili isključite 
promjenu točke ili područja 
automatskog fokusa (AF). (str.116, 
Ako je aparat u opciji \ ili je fokus 
zaključan za vrijeme pregleda 
uživo, pritisnite ovaj gumb da 
povećate snimku na monitoru. 
g
Četverosmjerni upravljač 
(2345)
Prikazuje izbornik za konfiguriranje 
osjetljivosti/balansa bijelog/opcije 
bljeskalice/opcije uzastopnog 
snimanja. (str.80)
Kada se prikaže upravljačka ploča 
ili ekran izbornika, na ovaj način 
pomaknite pokazivač ili promijenite 
stavku.
h
Gumb 3
Prikazuje izbornik [A Rec. Mode 1] 
(Opcija snimanja) (str.81). Pritisnite 
ovaj gumb dok se prikazuje ekran 
izbornika da se vratite na prethodni 
ekran. (str.42)
K-30_OPM_CRO.book  Page 21  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM