Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
228
Promjena dodatnih post
avki
7
Postavke aparata
Možete uključiti ili isključiti radni zvuk aparata ili promijeniti glasnoću.
Možete zadati zvuk sljedećih točaka.
• U fokusu
• AE-L (radni zvuk AE zaključavanja)
• Odgođeno snimanje
• Remote Control (Daljinski upravljač)
• Format datoteke jednim pritiskom (radni zvuk kada je [One Push File 
Format] (Format datoteke jedinim pritiskom) dodijeljen gumbu 
V
/Y)
• Pritisnite OK za 1 sek. (radni zvuk kada uključujete ili isključujete 
promjenu točke AF-a) 
1
Odaberite [Sound Effects] (Efekti zvuka) u izborniku [R Set-up 1] 
(Konfiguriranje) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Sound Effects 1] (Efekti zvuka).
2
Četverosmjernim upravljačem (45) prilagodite glasnoću.
Odaberite između šest razina. Kada je postavljeno na Z (0), možete 
isključiti sve zvučne efekte.
3
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite stavku i 
četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite O ili P.
Okrenite stražnji e-birač (S) da 
prikažete ekran [Sound Effects 2] (Efekti 
zvuka).
Postavljanje zvučnih efekata, datuma i vremena 
te jezika prikaza
Postavljanje zvučnih efekata
MENU
Volume
Volume
In-focus
In-focus
AE-L
AE-L
Self-timer
Self-timer
Remote Control
Remote Control
One Push File Format
One Push File Format
Sound Effects
Sound Effects
1
2
K-30_OPM_CRO.book  Page 228  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM