Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
229
Promjena dodatnih post
avki
7
4
Pritisnite dvaput gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika.
Datum i vrijeme zadani u «Početna postavka» (str.62) služe kao datum i 
vrijeme trenutačne lokacije. Postavka odredišta na [World Time] (Svjetsko 
vrijeme) omogućuje da prikažete lokalno vrijeme na monitoru kada 
putujete u inozemstvo.
1
Odaberite [World Time] (Svjetsko vrijeme) u izborniku [R Set-
up 1] (Konfiguriranje) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [World Time] (Svjetsko vrijeme).
2
Četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite X (Destination 
(Odredište)) ili W (Hometown 
(Dom)) za [Time Setting] (Postavka 
vremena).
Ova se postavka odražava u datumu i 
vremenu koji se pojavljuju na upravljačkoj 
ploči.
3
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) da odaberete 
[X Destination] (Odredište) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [X Destination] (Odredište).
4
Četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite odredišni grad.
Okrenite stražnji e-birač (S) da 
promijenite regiju.
Pojavljuju se lokacija, vremenska razlika i 
trenutačno vrijeme odabranoga grada.
Određivanje svjetskog vremena
MENU
World Time
World Time
Time Setting
Time Setting
Destination
Destination
London
London
Hometown
Hometown
New York
New York
16:00
16:00
10:00
10:00
Destination
Destination
DST
DST
London
London
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
 +06:00
 +06:00
16:00
16:00
K-30_OPM_CRO.book  Page 229  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM