Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
230
Promjena dodatnih post
avki
7
5
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) da odaberete [DST] 
(Ljetno vrijeme) i četverosmjernim upravljačem (45) 
odaberite P ili O. 
Odaberite O ako odredišni grad primjenjuje ljetno vrijeme (DST (Ljetno 
vrijeme)). 
6
Pritisnite gumb 4. 
Postavka odredišta se sprema i ponovno se pojavljuje ekran prikazan u 
2. koraku.
7
Pritisnite dvaput gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika. 
možete odabrati kao odredište ili dom.
• Odaberite [W Hometown] (Dom) u 3. koraku da promijenite grad i postavku 
ljetnog vremena.
• X se pojavljuje na upravljačkoj ploči ako je [Time Setting] (Postavka 
vremena) postavljeno na [X Destination] (Odredište). Postavka izlaza za 
video (str.224) također se mijenja u format izlaza za video za taj grad.
K-30_OPM_CRO.book  Page 230  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM