Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
232
Promjena dodatnih post
avki
7
Trakasta ljestvica elektroničke razine može se prikazati u tražilu ili 
pregledu uživo. Postavite u [Electronic Level] (Elektronička razina) u 
izborniku [A Rec. Mode 3] (Opcija snimanja). 
Možete zadati boju prikaza na ekranu vodiča, ekranu statusa, na 
upravljačkoj ploči i na pokazivaču za odabir izbornika.
1
Odaberite [LCD Display] (LCD ekran) u izborniku [R Set-up 1] 
(Konfiguriranje) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [LCD Display] (LCD ekran).
2
Četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite O ili P za [Guide 
Display] (Vodič prikaza).
3
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete 
[Display Color] (Boja prikaza) i četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite između dvanaest boja za prikaz.
4
Pritisnite dvaput gumb 3.
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika.
Određivanje monitora i prikaza izbornika
Određivanje prikaza elektroničke razine
P
Ne prikazuje trakastu ljestvicu elektroničke razine (zadana postavka). 
O
Prikazuje trakastu ljestvicu elektroničke razine. 
Postavljanje LCD ekrana
MENU
LCD Display
LCD Display
Guide Display
Guide Display
Display Color
Display Color
1
1
1/
125
5.6
F
K-30_OPM_CRO.book  Page 232  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM