Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
233
Promjena dodatnih post
avki
7
Prilagođava svjetlinu i boju monitora. 
1
Odaberite [LCD Display Settings] (Postavke LCD ekrana) u 
izborniku [R Set-up 1] (Konfiguriranje) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5). 
Pojavljuje se ekran [LCD Display Settings] (Postavke LCD ekrana).
2
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite [Brightness Level] 
(Stupanj svjetline), [Adjust: Blue-
Amber] (Prilagođavanje: plava-
žuta) ili [Adjust: Green-Magenta] 
(Prilagođavanje: zelena-ljubičasta). 
3
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (45) da prilagodite 
vrijednost.
Raspoložive radnje
4
Pritisnite gumb 4. 
Prilagođavanje svjetline i boje monitora
Brightness Level (Stupanj 
svjetlosti)
Mijenja svjetlinu monitora (od -7 do +7).
Adjust: Blue-Amber 
(Prilagođavanje: plava-žuta)
Prilagođava nijansu boje između plave 
(B7) i žute (A7).
Adjust: Green-Magenta 
(Prilagođavanje: zelena-
ljubičasta)
Prilagođava nijansu boje između zelene 
(G7) i ljubičaste (M7).
Stražnji e-birač (S)
Prikazuje snimljenu sliku u pozadini.
Gumb | 
Vraća vrijednost prilagođavanja na zadanu 
postavku.
LCD Display Settings
LCD Display Settings
Brightness Level
Brightness Level
±0
±0
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 233  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM