Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
234
Promjena dodatnih post
avki
7
5
Pritisnite gumb 3.
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika. 
Možete odrediti postavke rada i prikaza trenutnog pregleda (str.70).
1
Odaberite [Instant Review] (Trenutni pregled) u izborniku 
[A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Instant Review] (Trenutni pregled).
2
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5), a zatim četverosmjernim 
upravljačem (23) odaberite 
vrijeme prikaza i pritisnite gumb 
4
.
3
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete 
[Enlarge Instant Review] (Povećaj trenutni pregled), [Save 
RAW Data] (Spremi RAW podatke), [Histogram Display] 
(Prikaz histograma) ili [Bright/Dark Area] (Svijetla/tamna 
područja) i četverosmjernim upravljačem (45) odaberite 
O
 ili P.
Postavljanje prikaza trenutnog pregleda
Enlarge Instant 
Review (Povećaj 
trenutni pregled)
Možete stražnjim e-biračem (S) povećati snimku 
na monitoru. (str.196)
Save RAW Data 
(Spremi RAW 
podatke)
Određuje treba li spremiti RAW tako da se pritisne 
gumb m kada je format datoteke posljednje snimljene 
slike JPEG i njezini RAW podaci ostaju u 
međumemoriji. (str.77)
Histogram Display 
(Prikaz histograma) Prikazuje raspodjelu svjetline na snimci. (str.34)
MENU
Display Time
Display Time
Enlarge Instant Review
Enlarge Instant Review
Save RAW Data
Save RAW Data
Histogram Display
Histogram Display
Bright/Dark Area
Bright/Dark Area
1sec.
1sec.
3sec.
3sec.
5sec.
5sec.
Off
Off
Instant Review
Instant Review
MENU
Cancel
Cancel
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 234  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM