Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
235
Promjena dodatnih post
avki
7
4
Pritisnite dvaput gumb 3.
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika.
Postavite karticu početnog izbornika prikazanu na monitoru kada 
pritisnete gumb 3.
1
Odaberite [20. Save Menu Location] (Spremi lokaciju 
izbornika) u izborniku [A Custom Setting 3] (Prilagođena 
postavka) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [20. Save Menu Location] (Spremi lokaciju 
izbornika).
2
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Reset Menu 
Location] (Poništi lokaciju izbornika) ili [Save Menu Location] 
(Spremi lokaciju izbornika) i pritisnite gumb 4.
3
Pritisnite gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika.
Bright/Dark Area 
(Svijetla/tamna 
područja)
Svijetli (previše eksponirani) dijelovi trepte crveno, a 
tamni (premalo eksponirani) dijelovi trepte žuto. 
Postavljanje kartice početnog izbornika za prikazivanje
Reset Menu Location 
(Poništi lokaciju 
izbornika)
Izbornik [A Rec. Mode 1] (Opcija snimanja) 
(izbornik [C Movie 1] (Film) u opciji C i izbornik 
[Q Playback 1] (Pregled) u opciji pregleda) uvijek 
se prikazuje prvi (zadana postavka).
Save Menu Location 
(Spremi lokaciju 
izbornika)
Posljednja odabrana kartica izbornika prikazuje se 
prva.
K-30_OPM_CRO.book  Page 235  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM