Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
236
Promjena dodatnih post
avki
7
Mapiranje piksela je funkcija za mapiranje i ispravljanje neispravnih 
piksela na CMOS senzoru.
Pričvrstite odgovarajući objektiv prije nego što obavite mapiranje piksela.
1
Odaberite [Pixel Mapping] (Mapiranje piksela) u izborniku 
[R Set-up 3] (Konfiguriranje) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Pixel Mapping] (Mapiranje piksela).
2
Četverosmjernim upravljačem (2) odaberite [Pixel Mapping] 
(Mapiranje piksela) i pritisnite gumb 4.
Neispravni pikseli mapiraju se i ispravljaju i ponovno se prikazuje ekran 
prije odabira točke izbornika.
Možete odabrati automatsko isključivanje aparata ako ga ne 
upotrebljavate određeno vrijeme.
Postavite u [Auto Power Off] (Automatsko isključivanje) u izborniku 
[R Set-up 2] (Konfiguriranje). Odaberite između [1min.] (default setting), 
[3min.], [5min.], [10min.], [30min.] ili [Off] (Isključeno). 
Ispravljanje neispravnih piksela na CMOS senzoru 
(Mapiranje piksela)
• Treba otprilike 30 sekundi da mapirate i ispravite neispravne piksele. 
• Kada je baterija gotovo prazna, na monitoru se prikazuje [Not enough battery 
power remaining to activate Pixel Mapping] (Baterija nije dovoljno napunjena 
da aktivirate mapiranje piksela). Umetnite potpuno napunjenu bateriju ili 
nove baterije AA ili upotrijebite adapter za struju koji je dodatna oprema.
Postavke baterije
Minimizacija trošenja baterije
• Obavite neku od sljedećih radnji da ponovno aktivirate aparat iz stanja 
automatskog isključivanja.
• Isključite aparat i ponovno ga uključite.
• Pritisnite gumb okidača dopola.
• Pritisnite gumb Q, gumb 3 ili gumb M. 
• Funkcija automatskog isključivanja ne radi ako je u tijeku projekcija ili kada je 
aparat USB kabelom spojen na AV uređaj. 
K-30_OPM_CRO.book  Page 236  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM