Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
238
Promjena dodatnih post
avki
7
Možete odabrati koje postavke funkcija želite spremiti kada isključite 
aparat. Možete spremiti sljedeće postavke funkcija.
1
Odaberite [Memory] (Memorija) u izborniku [A Rec. Mode 4] 
(Opcija snimanja) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Memory 1] (Memorija).
Odabir postavki za spremanje u aparat (Memorija)
Funkcija
Zadana 
postavka
Funkcija
Zadana 
postavka
Flash Mode (Opcija 
bljeskalice)
O
Flash Exposure Comp. 
(Kompenzacija ekspozicije 
bljeskalice)
O
Drive Mode (Opcija 
uzastopnih snimki)
O
Digital Filter (Digitalni filtar)
P
White Balance (Balans 
bijelog)
O
HDR Capture (HDR 
snimanje)
P
Custom Image 
(Prilagođena snimka)
O
Shooting Info Display 
(Prikaz informacija o 
snimanju)
P
Sensitivity (Osjetljivost)
O
Playback Info Display 
(Prikaz informacija o 
pregledu)
O
EV Compensation (EV 
kompenzacija)
O
File No. (Broj dokumenta)
O
Ova se postavka ne može primijeniti kada je birač opcija postavljen na B ili 
C
K-30_OPM_CRO.book  Page 238  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM