Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
239
Promjena dodatnih post
avki
7
2
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite stavku i 
četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite O ili P.
Okrenite stražnji e-birač (S) da 
prikažete ekran [Memory 2] (Memorija).
3
Pritisnite dvaput gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika.
O
Postavke se spremaju čak i kada isključite aparat. 
P
Postavke se vraćaju na zadane vrijednosti kada isključite aparat.
• U [Shooting Info Display] (Prikaz informacija o snimanju) možete postaviti 
želite li spremiti vrstu informacija prikazanih u opciji pripravnosti. (str.30)
• Postavite [File No.] (Broj datoteke) na O da nastavite nazivanje datoteka 
(četiri znamenke) čak i ako kreirate novu mapu. 
• Kada obavite [Reset] (Resetiranje) u izborniku [R Set-up 2] (Konfiguriranje), 
sve se postavke memorije vraćaju na zadane vrijednosti. (str.240)
MENU
Memory
Memory
Flash Mode
Flash Mode
Drive Mode
Drive Mode
White Balance
White Balance
Custom Image
Custom Image
Sensitivity
Sensitivity
EV Compensation
EV Compensation
Flash Exposure Comp.
Flash Exposure Comp.
1
2
P
Uvijek se prvo prikazuje ekran statusa kada uključite aparat.
O
Prikaz odabran na ekranu za odabir prikaza u informacijama o 
snimanju (koji nije [Electronic Compass] (Elektronički kompas)) 
pojavljuje se kada uključite aparat. 
O
Broj datoteke zadnje snimke spremljene u prethodnu mapu 
sprema se i sljedeće snimke imaju brojeve koji se nastavljaju, čak 
i ako kreirate novu mapu.
P
Broj datoteke prve snimke spremljene u novu mapu vraća se na 
0001 svaki puta kada kreirate novu mapu za spremanje snimki.
K-30_OPM_CRO.book  Page 239  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM