Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
240
Promjena dodatnih post
avki
7
Vraća postavke odabrane na ekranu izbornika na zadane vrijednosti.
Postavke izravnih tipki i za točke u izborniku [A Rec. Mode] (Opcija 
snimanja), izborniku [C Movie] (Film), izborniku [Q Playback] (Pregled), 
izborniku [R Set-up] (Konfiguriranje) i paleti opcija pregleda mogu se 
vratiti na zadane vrijednosti.
1
Odaberite [Reset] (Resetiranje) u izborniku [R Set-up 2] 
(Konfiguriranje) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Reset] (Resetiranje).
2
Četverosmjernim upravljačem (2) odaberite [Reset] 
(Resetiranje) i pritisnite gumb 4.
Postavke se vraćaju i ponovno se prikazuje ekran prije odabira točke 
izbornika.
Poništavanje postavki aparata
Ne možete poništiti postavke kada je birač opcija postavljen na B ili C.
Poništavanje izbornika opcije snimanja/filma/pregleda/
konfiguriranja
Sljedeće se postavke ne vraćaju. 
- Spremljene postavke opcije USER
- Flicker Reduction (Smanjenje treperenja)
- Language/u
- Video Out (Video izlaz)
- Date Adjustment (Namještanje datuma)
- Copyright Information (Podaci o autorskim pravima)
- Postavke grada i ljetnog vremena za svjetsko vrijeme
- Postavke izbornika [A Custom Setting] (Prilagođena postavka)
K-30_OPM_CRO.book  Page 240  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM