Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
241
Promjena dodatnih post
avki
7
Postavke za točke izbornika [A Custom Setting] (Prilagođena postavka) 
mogu se vratiti na zadane vrijednosti.
1
Odaberite [Reset Custom Functions] (Resetiranje prilagođenih 
funkcija) u izborniku [A Custom Setting 4] (Prilagođena 
postavka) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Reset Custom Functions] (Resetiranje prilagođenih 
funkcija).
2
Četverosmjernim upravljačem (2) odaberite [Reset] 
(Resetiranje) i pritisnite gumb 4. 
Postavke se vraćaju i ponovno se prikazuje ekran prije odabira točke 
izbornika. 
Možete provjeriti informacije o verziji softvera (firmvera) u aparatu. Ako je 
izdano ažuriranje firmvera, možete ažurirati aparat na najnoviju verziju 
firmvera.
1
Odaberite [Firmware Info/Options] (Informacije o firmveru/
opcije) u izborniku [R Set-up 3] (Konfiguriranje) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Verzija firmvera aparata prikazuje se na 
ekranu [Firmware Info/Options] 
(Informacije o firmveru/opcije).
Ako je datoteka za ažuriranje spremljena 
na SD memorijsku karticu sada možete 
obaviti ažuriranje.
Poništavanje prilagođenog izbornika
Provjera informacija o verziji aparata
Pogledajte internetsku stranicu PENTAXA za više informacija i detalje o 
postupku ažuriranja.
MENU
Firmware Info/Options
Firmware Info/Options
Camera
Camera
Ver:X.XX
Ver:X.XX
K-30_OPM_CRO.book  Page 241  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM